trappenabc

Lopers ABC

Aanmelden

Aanmelden kan via de website www.trappenmarathon.nl tot en met de week voor de start van het evenement.

Er is een limiet van 500 deelnemers. Bij het bereiken hiervan sluit de inschrijving en is er ook geen na-inschrijving mogelijk

Aansprakelijkheid

Stichting Foras! is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

Stichting Foras! behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van Foras! kan worden verwacht.

Er bestaat als dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.   


Annulering

Tot uiterlijk 1 week voor de start, beschouwen we je inschrijving als niet gedaan en vindt er volledige restitutie plaats, wel wordt er 5 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van het evenement kunnen de kosten van inschrijving niet worden gerestitueerd.


AVG

Bij inschrijving voor de Trappenmarathon of wanneer je om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie van dit evenement verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken met als doel het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de organisatie en een correcte uitvoering van het evenement. Verder geeft u ons bij inschrijving toestemming om foto’s die genomen worden tijdens het evenement op onze website en social media te publiceren. Geef je hier geen toestemming voor of wil je deze toestemming op een later moment intrekken, verzoeken wij je om dit per email aan ons kenbaar te maken.

 

B

Bagage

Kleding en waardevolle spullen kunnen worden afgegeven in de bewaakte bagage ruimte bij  het Voetbal vereniging Schaesberg. Enkel op vertoon van uw startnummer kunt u uw spullen weer retour halen. Let op: In het geval van diefstal of verlies van je spullen kan de organisatie niet verantwoordelijk worden gesteld.

Bereikbaarheid

Per auto: Parkeren kunt u bij V.V. Schaesberg op de aangegeven plekken of bij Overste Hof. Let wel; inschrijving en ophalen startnummer vindt plaats bij V.V. Schaesberg.

V.V Schaesberg

Hofstraat 7,

6372 XC Landgraaf
telefoon: 045 531 6658

Stel de routeplanner in op bovenstaand adres. Volg altijd de aanwijzingen van onze verkeersregelaars!

Per openbaar vervoer:  U kunt V.V. Schaesberg bereiken vanaf  NS station Heerlen met buslijn 25. Voor meer info zie de website van Veolia Transport.

Betaal gegevens Buitenland

stichting Sport Promotion Landgraaf heeft de volgende bankgegevens.

IBAN nummer:  NL62 RBRB 0919 8948 28

BIC nummer:   RABO NL 2U

C

Collectieve inschrijving

Collectief inschrijven is mogelijk bij meer dan 10 deelnemers. U kunt een collectieve inschrijving aanvragen via het secretariaat ( info@trappenmarathon.nl )

Contact

Voor schriftelijke vragen kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat: info@trappenmarathon.nl

D

Deelname & Aansprakelijkheid

Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. En dient ervaring te hebben met het lopen in geaccidenteerd terrein ( trappen heuvels, smalle paden, oneffenheid, modder etc.).

Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording.

De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade of eventuele blessures.

Gezien de zwaarte van de trappenmarathon geldt een advies van onze medische dienst als bindend. Indien het onverantwoord wordt geacht om een deelnemer verder te laten lopen, wordt deze onherroepelijk uit de wedstrijd genomen.

Hierover is geen discussie mogelijk.

Douches

Gratis warme douches zijn bij V.V. Schaesberg aanwezig.

Drankposten

Bij alle afstanden zorgen wij voor onze vermaarde ruim gesorteerde verzorgingsposten.

Op alle posten wordt water, cola en sportdrank verstrekt. Bij de finish is er eveneens water en sportdrank.

E

EHBO, zie M. Medische verzorging

F

Functioneel loopshirt

Een uniek functioneel loopshirt in zowel in getailleerde dames als heren maatvoering is optioneel bij te bestellen bij uw (voor) inschrijving.

H

Herinnering

Iedere deelnemer ontvangt een speciale herinneringsmedaille van deze unieke loop.

Honden


Het is helaas niet toegestaan u te laten vergezellen door honden op het parcours.

I

Inschrijfbureau

Tijdens het evenement kunt u het inschrijfbureau / wedstrijdsecretariaat vinden op de volgende locatie:

V.V Schaesberg

Hofstraat 7, 6372 XC Landgraaf
045 531 6658

Vanaf 8.00 uur geopend voor het afhalen van de startnummers.

K

Kleedgelegenheid

Er is voldoende  kleedgelegenheid in de kleedlokalen van V.V Schaesberg.


Kosten deelname

Last Man Standing:   € 26,00        (€28,00 na-inschrijving)

Marathon:                   € 24,50        (€26,50 na-inschrijving)

Halve marathon:        € 19,50        (€21,50 na-inschrijving)

10 KM:                          € 14,50        (€16,50 na-inschrijving)

Try to climb 5 KM:        € 9,50         (€11,50 na-inschrijving)

L

Last Man Standing

De ultieme uitdaging voor de ultralopers onder ons. De atleten starten om 9 uur en lopen door tot 18.00 uur Dit is voor iedereen de cut off time Diegene die zich hiervoor inschrijven worden pas vanaf een Marathon afstand opgenomen in de ranking. Eerder stoppen of opgeven gelden als een DNF, Did Not Finish.

 M

Medische verzorging

Rode Kruis Parkstad verzorgt de medische begeleiding tijdens de wedstrijd.

Wij adviseren u op de achterkant van uw startnummer uw medische gegevens in te vullen.

In geval van een medische calamiteit kan dit van levensbelang zijn.

Gezien de zwaarte van de trappenmarathon geldt een advies van onze medische dienst als bindend. Indien het onverantwoord wordt geacht om een deelnemer verder te laten lopen, wordt deze onherroepelijk uit de wedstrijd genomen.

Hierover is geen discussie mogelijk.

Minimum leeftijd

Voor deelname van de afstanden vanaf 5 KM geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

N

Na-inschrijven

Na-inschrijven is mogelijk indien het evenement niet uitverkocht is voor €2 administratiekosten. De organisatie streeft er naar om voor iedere finisher een medaille te reserveren echter voor na-inschrijvers kan dit niet gegarandeerd worden.

Nieuwsbrieven

Door middel van nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes.

P

Parcours

parcours0

Voor het parcours zie ook Informatie –>Locatie

S

Start / Finishlokatie

De start en finish ligt boven op de Wilhelminaberg (naast snowworld) en dus niet bij V.V Schaesberg waar de startnummers opgehaald kunnen worden. Het parcours ligt op ongeveer 1 km hier vandaan!

Startnummer

Op de achterkant bestaat de mogelijkheid uw medische gegevens in te vullen, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de deelnemer. In geval van een medische calamiteit kan dit van levensbelang zijn.

W

Wedstrijdsecretariaat

Voor schriftelijke vragen kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat: info@trappenmarathon.nl

Weer

Houd de weerberichten goed in de gaten en pas hierop kleding, voeding en drinken aan!!!

Bij extreme weersomstandigheden behoudt de organisatie zich het recht voor om de wedstrijd af te gelasten.

SCHRIJF JE NU IN!  KLIK HIER!

button 5km
button 10 km
button 21.2 km
button 42.2 km